'חיבורים' מקיים הכשרות שונות לאנשי מקצוע בתחומים מגוונים, על פי הצרכים השונים.
חלק מאנשי המקצוע מצטרפים לצוות של מרכזי המשפחה. 

'חיבורים' פועל לחיבור בין כל אנשי המקצוע שהוכשרו ושפועלים במרכזים השונים - לכדי קהילייה מקצועית אחת.
במסגרת זו מתקיימות השתלמויות ייעודיות, הדרכה וליווי מקצועי ולמידת עמיתים.