אודות התכנית:


מיזם "בארבע עיניים" פונה לזוגות הנשואים מעל שבע שנים, המעוניינים להשקיע בקשר באמצעות מפגשים שמייצרים התחדשות וצמיחה זוגית, על ידי למידה והתנסות.  

בסדרה קצרה של מפגשי הכשרה, נפתחת לזוגות אלו הזדמנות להקדיש זמן איכות לפיתוח המרחב הזוגי, ללימוד ותירגול חווייתי ואינטימי כלים בתקשורת זוגית. 

בסיום מפגשי ההכשרה מוזמנים הזוגות המשתתפים "להעביר את זה הלאה" לזוגות צעירים בראשית דרכם. נסיון החיים הבריא של הזוג הבוגר, בצירוף אותם כלים מקצועיים ממוקדים ומחדשים אותם הם למדו ותרגלו בהכשרה, מהווים את הבסיס למפגשים שלהם עם הזוג הצעיר 'בארבע עיניים'. 

***

נתונים מהשטח: 


 • עד קיץ 2019 התקיימו הכשרות ב-9 ערים שונות (רמת אביב, מודיעין, באר שבע, נתיבות, לוד, קרית מלאכי, קצרין, בית שאן) 

 • במהלך תקופה זו השתתפו למעלה מ-150 זוגות בוגרים וצעירים מכל רחבי הארץ

 • ארגונים מקומיים שהזמינו את ההכשרה:
  מרכזי צעירים, מתנ"סים, יחד- תרבות יהודית, מרכזי חוסן, סניף אמונה ומרכזי משפחה של 'חיבורים'


***

מיזם "בארבע עיניים" מבית 'חיבורים', פועל להעצמת וחיזוק התא המשפחתי בישראל, כחלק ממכלול העשייה של 'חיבורים' להעצמת המשפחה.

'חיבורים' רואה במיזם חברתי זה הזדמנות להשפעה קהילתית רחבה, בהבלטת הנחיצות בהשקעה ובלמידה של נושא הזוגיות,כבסיס החזק והמשפיע על המרקם המשפחתי כולו. 

מה כוללת ההכשרה

ההכשרה לזוגות הבוגרים כוללת שישה מפגשי למידה. כל מפגש עוסק בנושא אחר, ומאפשר לזוג לחוות ולתרגל אותו באופן אינטימי בתוך הזוגיות שלהם. המפגשים מתקיימים אחת לשבוע, כשכל מפגש אורך 3 שעות. בין הנושאים: המרחב הזוגי, משפחות המוצא, קונפליקטים, החלום הזוגי ועוד. 

לאחר כחודש וחצי מסיום ההכשרה, זמן בו הזוגות כבר יתחילו ללוות זוג צעיר, יתקיים מפגש הדרכה, שילול דגשים על הסטינג, הגבולות בין הדרכה לבין הפניה לטיפול במקרי הצורך וכו'. כמו כן, תינתן הדרכה אישית טלפונית לזוג המלווה בזמן הליווי.

לימוד באווירה פתוחה ומכילה

מיזם חברתי קהילתי

חיזוק התא המשפחתי

ששה מפגשים מרתקים ומעשירים

 באחריות המזמין

 1. המזמין ימנה איש קשר לפרויקט, שילווה את הפרויקט באופן מלא ומתוך שותפות ומעורבות.

 2. איש הקשר יקים צוות מוביל מקומי הכולל מס' אנשי מפתח. הצוות יפגש פגישה אחת להנעת הפרויקט- בה תשתתף רכזת המיזם בחיבורים. בפגישה יוצגו בהרחבה המטרות, דרכי הפעולה לאיתור הזוגות, והחומרים המקצועיים.

 3. המזמין יהיה אחראי על גיוס הזוגות המלווים, הנשואים 7 שנים ומעלה ממגוון האוכלוסיה הישראלית, ויכולים להתאים למיזם.

 4. המזמין יהיה אחראי על מציאת מקום בו תתקיים ההכשרה, שיש בו ברקו מסך ולוח.

 5. המזמין ידאג לשתייה חמה וקרה ולארוחת ערב לכל מפגש. (ניתן לחלק בן הזוגות השתתפות בהבאת הכיבוד)

 6. המזמין יהיה בקשר עם הזוגות הבוגרים בסיום ההכשרה כולל מעקב ותמיכה במציאת הזוגות הצעירים.

 7. המזמין יגבה מהזוגות הצעירים 200 ₪ לכלל המפגשים (בקישור מקוון או דרך נוחה אחרת) ומתוך ההכנסות האלה ישתתף באופן סמלי בעלות הקורס בסך 4000 ₪ לטובת חיבורים.

לשם הבהרה, במידה ותהיה קבוצה של 12 זוגות שילוו כל אחד שני זוגות- ההכנסה עבורכם תהיה 4,800 ₪.

באחריות חיבורים:

 1. חיבורים תערוך שיחה טלפונית לכל זוג שנרשם להכשרה, ותאשר קבלתו לקבוצה.

 2. חיבורים אחראית להוציא ערכות כתובות לטובת ליווי הזוגות (לא ניתן להשתמש בחומרים אלו באופן אישי ושלא לטובת פרויקט זה).

 3. חיבורים אחראית על תוכן ההכשרה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

 4. חיבורים אחראית על מתן ליווי אישי טלפוני לכל זוג בוגר בזמן מפגשיו עם הזוג הצעיר.

 5. חיבורים תממן עלות הקורס (מלבד השתתפות סמלית של הגוף המזמין כאמור והשתתפות הזוגות הבוגרים).

פרטים נוספים:

 • עלות ההכשרה בסך 33,000 ₪. (העלות כוללת תשלום למנחים וליווי לזוגות הבוגרים, ערכות לזוג הבוגרים, ערכות לזוגות הצעירים ומנהלתי)

 • עלות השתתפות מסובסדת לזוג להכשרה עבור 7 מפגשים- 550 ₪. התשלום יועבר לטובת חיבורים.

 • השתתפות המזמין בעלות הקורס - 4000 ₪ (בהמשך לסעיף 7 הנ"ל)

 • תשלום סמלי לזוג הצעיר- 200 ₪. התשלום יועבר לטובת המזמין.

 • מינימום פתיחת הכשרה ל-12 זוגות.