ה'יומן השנתי' נראה בדיוק כמו השנה הקודמת. אותם חגים, אותם אירועים, אותם ניגונים ומאכלים. ובכל זאת, המשימה שלנו להתחדש בתוך השנה. להיות 'ראש' בדבר שחוזר ונשנה. כלומר, להתחיל את אותה נקודה אך עם גודל ומשמעות גדולה יותר ממה שהיינו בשנה שעברה. כיצד אפשר לעשות זאת?

הרב שמעון כהן

מתקדמים בהתחדשות

ראש השנה, שאנו מתייחסים אליו כהתחלה של השנה, מתוארך בתורה דווקא כאמצעיתה של השנה "באחד לחודש השביעי". גם שמו של החג, הקרוי כך כבר מימות חז"ל במשנה, מכיל סתירה זו: מצד אחד 'ראש' – התחלה, ומצד שני 'שנה' – מלשון שניים, דבר שחוזר על עצמו.

אכן השנה הזו תחזור ותישנה. ה'יומן השנתי' נראה בדיוק כמו השנה הקודמת. אותם חגים, אותם אירועים, אותם ניגונים ומאכלים. ובכל זאת, המשימה שלנו להתחדש בתוך השנה. להיות 'ראש' בדבר שחוזר ונשנה. כלומר, להתחיל את אותה נקודה אך עם גודל ומשמעות גדולה יותר ממה שהיינו בשנה שעברה. כיצד אפשר לעשות זאת?

ר' נתן, גדול תלמידיו של ר' נחמן מברסלב, מלמד אותנו עקרון חשוב (ליקוטי הלכות, בשר וחלב ד, א):

"כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש כאש... כי באמת אם יסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים ונפילות וירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על די ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמן... ואפילו מעט העבודה והמצוות שמקיימים הוא כמו 'מצוות אנשים מלומדה', ועושים אותם בלי התעוררות וחיות, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם שנחשבים בעינם כזקנים... כי צריך אדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה העוברת, וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה כאלו היום נולד".

מצב של זיקנה, הוא מצב שבו אני פסיבי לחיים והמציאות פועלת עלי. זה מצב שבו לא רואים את המחר, אלא חיים רק את היום. יש מצב של זקנה מנטלית, שיכולה להיות גם אצל צעירים. ור' נתן מעיד שרוב העולם זקנים בעיני עצמם.

הדרך לצאת מהזקנה היא להתחבר לחיות שבנו, לתנועה שמזרימה את החיים קדימה, לראות את המחר ולפעול המציאות, כך שהיא תתקדם לשם.

לכן ראש השנה אינו בחודש הראשון אלא דווקא באמצע השנה. בנקודה זו באמצע החיים, אני יכול לשלוט על המציאות ולהכתיב את סדר היום החדש שלי. אדם צריך לבדוק את המעגלים בהם הוא חי - המשפחה, העבודה, עבודת ה', לימוד התורה, לציין בכל מעגל את נקודת הזמן בה הוא נמצא, ולחפש היכן יש נקודה של התעוררות והתחדשות. אילו יעדים ומשימות אני עושה טוב יותר משנה שעברה.

התחדשות מתרחשת כאשר אנו מרגישים את תחושת החיים, את תחושת התנועה שלהם. כאשר אנו לוקחים על עצמנו אתגרים כאלו אנו מתחברים לתנועה של חיים. אנו מתחדשים מעבר למה שהיה קודם. אין בכך רק תחושה של סיפוק המתלווה לעמידה ביעדים, שלעיתים נובע מאיזואיזם של מיצוי עצמי, אלא זה עצם החיים, הקיומיות שלנו. 

בנוסף ומעבר לכך, ישנה קומת התחדשות עמוקה יותר, הנובעת לא מעולם העשייה שלנו, אלא מעולם המחשבה. הרב קוק (שמונה קבצים ה, קב):

"כל שמחה נמשכת מחידוש המחשבה, ויסוד חידוש המחשבה הוא חידושה של תורה, שהיא למעלה מן השמש".

ההתחדשות אינה נובעת מהדבר המעשי, אלא מ'חידושה של תורה' - עולם הרוח של האדם, המקור של המציאות, המעניק משמעות ועומק לרובד המעשי. חשיפת רבדים חדשים וחשיבה יצירתית הן אלו שמקנות לנו את תחושת ההתחדשות בעולם המוכר החוזר ונשנה.

שנזכה להתחדש השנה,
בעומק מחשבתי רוחני ויצירתי שייתן משמעות חדשה לעשייה שלנו,
ובאתגרים חדשים שיסייעו לנו ולכל בית ישראל להמשיך ולהתקדם אל הגאולה השלימה.