סדרת מפגשים לנשים בשנת הנישואים הראשונה. השלב הראשון של הנישואים טומן בחובו מנעד רחב ומגוון של חידוש, רגשות, בניה וגם רגעים מאתגרים וקושי, בואו נדבר על זה.