יחדיו -מרכז לחיי משפחה

פרטי קשר

על המרכז


יחדיו -מרכז לחיי משפחה הוקם על ידי קהילת אורות אשקלון ופונה לאוכלוסיות שונות בעיר. מטרת המרכז לספק מעטפת למשפחות בעיר בשלביהן השונים על ידי קיום סדנאות והרצאות, שמעניקות כלים בסיסיים לצמיחה אישית ומשפחתית, לחיזוק התא המשפחתי ולהתמודדות עם האתגרים השונים עמם מתמודדת כל משפחה.  אנו שואפים ליצירת מודעות לחשיבות של למידה ועבודה מתמדת על הזוגיות וההורות על מנת להתפתח, לצמוח ולחוות בהן תחושת הצלחה וסיפוק. ולהתמודדות עם האתגרים השונים עמם מתמודדת כל משפחה.  אנו שואפים ליצירת מודעות לחשיבות של למידה ועבודה מתמדת על הזוגיות וההורות על מנת להתפתח, לצמוח ולחוות בהן תחושת הצלחה וסיפוק.

כלים בסיסיים לצמיחה אישית ומשפחתית, לחיזוק התא המשפחתי ולהתמודדות עם האתגרים השונים עמם מתמודדת כל משפחה.  אנו שואפים ליצירת מודעות לחשיבות של למידה ועבודה מתמדת על הזוגיות וההורות על מנת להתפתח, לצמוח ולחוות בהן תחושת הצלחה וסיפוק. ולהתמודדות עם האתגרים השונים עמם מתמודדת כל משפחה.  אנו שואפים ליצירת מודעות לחשיבות של למידה ועבודה מתמדת על הזוגיות וההורות על מנת להתפתח, לצמוח ולחוות בהן תחושת הצלחה וסיפוק.

צוות מקצועי


דבורה כהן

מנהלת המרכז ומנחת הורים

ישראלה ישראלי

מנחת הורים

ישראל ישראלי

רכז

משה לוי

תפקיד כלשהו

רבקה כהן

מזכירה

ליאור אביטל

מדריך

אירועים קרובים


שיתופי פעולה עירוניים


המרכז משתף פעולה עם גופים רבים בעיר, בכללם עיר ללא אלימות, עולם הילד-המרכז לגיל הרך, המרכז הרוחני ליוצאי אתיופיה ועוד.