מרכז משפחה חיבורים עכו

פרטי קשר

על המרכז


צוות מקצועי


עפרה שטרן

מנהלת המרכז

מיכל בלאושטיין

מנהלת המרכז