הנחיית הורים במוסדות חינוך

אנו שולחים את ילדינו כבר מגיל צעיר למסגרות לימוד, מעונות, גנים ובתי ספר. שם הם מבלים מרבית משעות הערות שלהם. הלימוד, החינוך, הכללים וההתנהלות הנעשים במסגרות אלו נובעים מתוך העולם הערכי העומד בבסיסם.

לא תמיד אנו מודעים לתכנים החינוכיים הללו ולנגזרות שלהם, ובמקרים רבים ישנו פער בין מה שנלמד במסגרות אלו, לבין אורח החיים שיש בבית. הילד עלול לתפוס את הבית שלו ואת הגן או בית הספר כשני עולמות נפרדים, ובמקום להתפתח הוא עלול ללמוד כיצד לתמרן כל אחד מהם.

מעבר לכך, במקרים רבים אנחנו בעצמנו כהורים עומדים מבולבלים מול הדרך שבה עלינו להגיב כלפי קונפליקטים הקשורים לגידול ילדינו ולחינוכם, בפרט בשלבי מעבר בסולם ההתבגרות. אנו מחפשים גישה מובנית ומאוזנת, הרואה את המטרה התהליכית מעבר להשגת היעד באופן מיידי. לשם בניית גישה כזו נדרשת פניות ולמידה. כמה היה טוב אם היינו מכירים את הנפשות הפועלות במסגרות הללו, ופועלים עימם בהתאמה ובשיתוף פעולה...

'חיבורים' רואה חשיבות רבה בקיום שיתופי פעולה עם מסגרות הלימוד השונות, סביב סדנאות הנחייה להורים, על-פי דרכו ובחירתו של צוות הגן או בית הספר, ובהתאמה לשיח החינוכי המתקיים בהם. חיזוק הקשר בין ההורים לצוות, ובין שניהם לילד, מאפשרת להורים להיות שותפים באוירה שבגן או בית הספר, והיכרות עם התכנים והמושגים בו מצד אחד, ומקנה לצוות מודעות רחבה יותר של הנעשה בבית מצד שני. כך נוצרת שפה אחידה, ותחושה של שיתופיות שוודאי תקרין גם מעבר לסדנה עצמה.

התכנית מבוססת על 3-5 מפגשים שנתיים בגנים, או בבתי הספר, בשעות אחר הצהריים. במקביל לפעילות להורים בגנים מתקיימת פעילות איכותית לילדים, כך שההורים יכולים להגיע ביחד, בלי שיצטרכו לדאוג לסידור לילדים. בחלק מהתכניות המפגשים משלבים גם פעילות משותפת של ההורים והילדים, המאפשרים ליישם את העקרונות שנלמדו באותו מפגש.

המפגשים עוסקים בסוגיות הקשורות להורות וחינוך ילדים, המיוסדים על עקרונות על פי הגישה היהודית, כמו: קשר ותקשורת, ראייה בעין טובה, בניית אמון הדדי, גישה נכונה לגבולות ולעונשים וכדו'.

מנחי הסדנאות הינם אנשי חינוך ומקצוע, שיכולים להוות כתובת לפניות פרטניות גם במהלך השנה.

מפגשים אלו מרחיבים את משמעותו של מוסד הלימוד גם כמוסד קהילתי-ערכי, בו נפגשים ההורים יחד עם ילדיהם, ועוסקים בלמידה והעצמת המשפחה סביב עולם הערכים המדוברים באותו מוסד.

המפגש המשותף של המשפחות יוצרת גם תחושת שייכות וקהילתיות פנימית, שיכולה להתרחב למישורי עשייה ושותפות גם מעבר למפגשים אלו.