המשפחה היא מערכת מסועפת של קשרים, המרכיבים ביחד ישות אחת. במצבים בהם מופיעים בתוך מערכות הקשרים נתקים ממושכים, התרחקות וסגירות, או כעסים ותוקפנות, בדפוס קבוע שלא ניתן להיחלץ ממנו, נדרש סיוע חיצוני.

המשפחה היא מעין אורגניזם חי, ממש כמו מערכת איברים המרכיבים ביחד את גוף האדם. המשפחה מתנהלת כמו  ארגון המורכב מאנשים בגילאים שונים, עם צרכים שונים, עם חוקים (גלויים וסמויים), חלוקת תפקידים, ועם קשרים בין-אישיים המתנהלים בתוכו. כל אחד מבני המשפחה מושפע ומשפיע על כל ה'קהילה'. אם אחד מבני המשפחה חווה קושי בתוך הבית או מחוצה לו (כמו גן, בית ספר או מקום עבודה), זה משפיע על כולם. כמובן שיש למשפחה מנגנוני איזון, שמצליחים "לספוג" את השינויים וטלטלות החיים, אך לא תמיד האיזונים הללו מספיקים.

במצבים בהם מופיעים בתוך מערכות הקשרים נתקים ממושכים, התרחקות וסגירות, או כעסים ותוקפנות, בדפוס קבוע של אירוע-תגובה, שלא ניתן להיחלץ ממנו, נדרש סיוע חיצוני.

כך גם, כאשר אחד מבני המשפחה עובר משבר משמעותי או כאשר המשפחה כולה חווים זעזוע משותף כמו: בעיה כלכלית, מחלה או פטירה של אחד מבני המשפחה ומקרים אחרים - החוסן המשפחתי נסדק, ונדרשת היערכות מחודשת המחייבת סיוע חיצוני של טיפול.

***

במרכזי 'חיבורים' פועל מרכז טיפולי למשפחות עם אתגרים שונים. צוות מקצועי, קשוב, מסור ואמפטי, יסייע למשפחה "לחזור לעצמה". במפגשים משותפים ייפתחו מחדש החוקים, הערכים, הציפיות, כדי לבנות את המרחב הביתי המשותף, שיש בו אהבה וביטחון. התהליך המשותף יחזק וילכד מחדש את בני המשפחה ויסייע להם לבנות ביחד את עתידם.